Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta vietnes www.marketingshake.lv īpašnieku SIA “WE ARE VERY”, reģistrācijas Nr. 40103197321,  (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu interneta vietnē www.marketingshake.lv. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti interneta vietnē www.marketingshake.lv.

1. Pircējs rezervē un apmaksā dalību festivālā Marketing Shake (turpmāk tekstā – Pakalpojums), bet Pārdevējs nodrošina kvalitatīvu pasākumu ar programmā minēto lektoru uzstāšanos (turpmāk – Organizators). Ar pirkuma objektu – pakalpojumu – distances līgumā tiek saprasta dalība festivālā Marketing Shake.

2. Pircējs pasūta Pakalpojumu, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja interneta vietnē www.marketingshake.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, savu kontaktinformāciju. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Pakalpojuma nodrošināšana netiek garantēta. Pakalpojuma pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītā Pakalpojuma nodrošināšanu un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Pakalpojumu par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz Pakalpojuma nodrošināšanu, tiek nodoti trešajai personai – Organizatoram – pasūtījuma nodrošināšanai.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” III sadaļas “Atteikuma tiesību izmantošana” punktā 22.12. ir noteikts, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja – līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā; tāpēc lietotāja nopirktās biļetes netiek uzpirktas atpakaļ, izņemot gadījumus, kad Organizators ir paziņojis savādāk.

4. Pārdevējs garantē naudas atmaksu vai līdzvērtīga Pakalpojuma sniegšanu, ja Organizators ir atcēlis Pakalpojuma objektu – festivālu Marketing Shake.

5. Gadījumā, ja netiks atļauts organizēt klātienes pasākumu, Pārdevējs garantē tiem, kuri iegādājušies klātienes biļeti, atgriezt starpību starp klātienes un tiešsaistes biļetes cenu un nosūtīt tiešsaistes biļeti.

6. Apmaksu par Pakalpojumu Pircējs veic interneta veikalā www.marketingshake.lv, izmantojot Latvijas interneta bankas (Citadele, Luminor, SEB Banka, Swedbank), Revolut un N26 kā arī maksājumu kartes (Visa, Master Card, Maestro).

7. Tām juridiskajām personām, kurām nav iespēju veikt apmaksu par Pakalpojumu interneta veikalā www.marketingshake.lv, izmantojot maksājumu iniciēšanas pakalpojumu Latvijas interneta bankās (Citadele, Luminor, SEB Banka, Swedbank) un maksājumu kartes (Visa, Master Card, Maestro), tiek izrakstīts rēķins, kurš jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā. Ja norādītajā termiņā apmaksa netiek veikta, pasūtījums un rēķins tiek anulēti.

8. Pēc apmaksas saņemšanas Pārdevējs Pircējam nosūta apstiprinājuma vēstuli uz e-pastu, kas norādīts, veicot pasūtījumu.

9. Šis Līgums ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

10. Pircējs ir informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

11. Publiskais pasākums tiks fotografēts un filmēts. Foto un video materiāli tiks apstrādāti un izmantoti publicitātes nolūkos. Atrodoties pasākuma teritorijā, Pircējs apliecina, ka ir informēts par to, ka var tikt iekļauts audiovizuālā materiālā par pasākumu, un viņam pret to nav iebildumu.

Marketingshake.lv rekvizīti
Interneta vietni www.marketingshake.lv uztur un apkalpo SIA “WE ARE VERY”.

SIA “WE ARE VERY”
Adrese: Kr.Valdemāra 8, Rīga, LV-1010
Reģistrācijas numurs: 40103197321
Banka: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV62UNLA0050013076596

ORGANIZATORS
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
SEKO JAUNUMIEM

MADE WITH ♥ BY WE ARE VERY
@ 2024 SIA WE ARE VERY